Bezwaar voorschot energie factuur

——————————————————————————————————–

Comfortparcs Schijndel
T.a.v. de directie

Koningsweg 20-12
3762 EC Soest

adminstratie@comfortparcs.com
arvid@comfortparcs.com

Schijndel , <verzenddatum>

Onderwerp: aanpassing voorschot nota

Debiteurnummer : <uw debiteurnummer >

Beste heer, mevrouw,

N.a.v. de door u opgestelde voorschot nota energie wil ik een correctie. De hoogte van deze voorschotrekening klopt niet. De gehanteerde all-in kWh prijs is niet correct.

Correcte all-in gemiddelde kWh prijs voor 2023 :

Conform de beheersovereenkomst moeten de energie tarieven worden gehanteerd die gelden voor kleingebruikers in de gemeente Schijndels. Omdat de gemiddelde tarieven m.b.t. het transporttarief en vast leveringstarief over 2023 nog niet bekend zijn heb ik een globale berekening gemaakt.

Het all-in tarief bedraagt volgens mijn berekening ongeveer 34 cent.

Omdat het voorschot nota’s zijn verzoek ik U om dit tarief van 34 cent te gebruiken, tot het er meer duidelijkheid is m.b.t. het gemiddelde transport- en leveringstarief.

Het door U opgegeven gemiddeld maandelijks verbruikt <invullen> klopt <wel of niet>.

N.a.v. mijn jaarlijks verbruik van <invullen> kWh wordt mijn maandelijkse voorschotnota energie

€ <invullen> .

Als blijkt dat de door mij berekende kWh tarief anders uitvalt i.v.m. een onjuiste inschatting van de gemiddelde transport- en leveringstarieven kan het kWh tarief worden aangepast.

Met een andere aanpassing van het tarief ga ik niet akkoord, tenzij dit door de rechter wordt bepaald.

Betaling voorschot nota.

Het factuur bedrag op uw voorschot nota energie corrigeer ik nu en indien noodzakelijk in de toekomst op voorhand n.a.v. de bovenstaande berekening.

Voorschot facturen.

N.a.v. het vorenstaande verzoek ik U dan ook om bij het zenden van de nota’s rekening te houden met de juiste berekening van de all-in kWh prijs, conform de beheersovereenkomst welke door de rechter is bevestigd.

Indien u in mijn ogen gedurende 2023 onjuiste facturen blijf verzenden zal ik n.a.v. dit schrijven geen reactie meer geven, omdat U op de hoogte bent van mijn bezwaar m.b.t. de door U gehanteerde

all-in kWh prijs.

Bezwaar jaarafrekening Energierekening 2022

——————————————————————————————————-

Comfortparcs Schijndel
T.a.v. de directie
Koningsweg 20-12

3762 EC Soest

adminstratie@comfortparcs.com
arvid@comfortparcs.com

Schijndel , <verzenddatum>

Onderwerp: onjuiste jaar afrekening energie

Debiteurnummer : <uw debiteurnummer >

Factuurnummer : < het factuurnummer>

Beste heer, mevrouw,

Op <datum> heb ik een rekening ontvangen voor mijn jaarafrekening m.b.t. mijn energieverbruik. De hoogte van deze rekening klopt niet. De gehanteerde meterstanden en/ of de all-in kWh prijs zijn niet correct.

Correcte all-in gemiddelde kWh prijs voor 2022 :

Conform de beheersovereenkomst moeten de energie tarieven worden gehanteerd die gelden voor kleingebruikers in de gemeente Schijndels.

N.a.v. de gegevens vanuit het CBS zijn de onderstaande gemiddelde all-in energie tarieven van toepassing .

kWh prijs van 1 januari t/m 30 juni : 0,3139 cent

kWh prijs is van 1 juli t/m 31 december : 0,4936 cent.

<Indien van toepassing, anders open laten of verwijderen.>

Correcte meterstanden

Dit zijn de correcte standen voor de vermelde periodes:

Van – tot Beginstand Eindstand

1 jan t/m 30 juni <invullen> <invullen>

1 juli t/m 31 dec. <invullen> <invullen>

Zoals u ziet, sluiten bovenstaande gegevens niet aan uw eindfactuur.

Volgens mijn berekening moet mijn energie jaarafrekening over 2022 met de gecorrigeerde gegevens € <invullen> zijn.

Ik ben bereid om andere kWh tarieven te betalen over 2022 enkel en alleen als dit door de rechter wordt bepaald.

Graag correctiefactuur

Ik verzoek u vriendelijk om mij binnen 4 weken na de datum van deze brief een gecorrigeerde factuur te sturen.

Ik kijk uit naar uw reactie.

Prijsplafond – Download PDF
CBS tarieven 2022 Website VvE – Download PDF
Vermindering Energiebelasting – Download PDF
Update gemiddelde vaste kosten 2023 – Download PDF